Decubitus risicoanalyse

prevents decubitus, measures and assists

Management

Transitie in de zorg vraagt om innovatieve oplossingen. Smart Mattress kan u hierbij helpen. U zet zich in om de best mogelijke zorg te verlenen aan uw cliënten. Het innovatieve AD matras van Smart Mattress geeft u als manager de data om de logistiek van uw organisatie beter in te richten. Zo kan effectiever zorg verleend worden door uw medewerkers.
Het AD matras van Smart Mattress biedt oplossingen voor zowel de centrale directie, het afdelingsmanagement en de afdeling inkoop:

Directie

De juiste persoon op het juiste tijdstip op de juiste plaats. Voor een gezonde organisatie is het van belang om de beschikbare kennis en kunde van het personeel volledig te benutten en in te zetten in een efficiënte werkwijze. De opkomst van digitale hulpmiddelen is hierbij voor veel organisaties een positieve impuls. Steeds meer organisaties maken gebruik van deze middelen waardoor verschillende processen beter ingericht worden en beter te monitoren zijn.
Smart Mattress Company heeft een product dat past binnen deze visie. Het ‘slimme’ AD matras. Slim door de sensoren, die in het matras zitten waardoor gerichtere verzorging mogelijk wordt. Het AD matras van Smart Mattress genereert data, waardoor de uitvoering van het zorg-behandelplan objectief te monitoren is. Uw organisatie wordt efficiënter. Door een nauwe samenwerking tussen uw zorginstelling en Smart Mattress is het intelligente AD matras succesvol te integreren op verschillende niveaus binnen uw organisatie.
• Het AD matras van Smart Mattress helpt bij het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van de geleverde zorg. Door heldere rapportages is controle op het verloop van het zorgplan mogelijk. Het AD matras van Smart Mattress maakt het mogelijk objectieve bewijzen te leveren voor de kwaliteit die u biedt.
• Het AD matras van Smart Mattress ondersteunt verplegend en verzorgend personeel zowel fysiek als administratief.
• Door de preventieve werking van het AD matras van Smart Mattress worden decubitus en val incidenten voorkomen.
• Door een hogere kwaliteit van zorgverlening herstelt een cliënt sneller of wordt decubitus zelfs voorkomen.
• Door de voordelen van het AD matras van Smart Mattress wordt de investering aantoonbaar terugverdiend.

Afdeling inkoop

Voor de afdeling inkoop is het van belang om goed inzichtelijk te hebben wat een medisch hulpmiddel kan betekenen voor uw organisatie. De keuze tussen kopen of huren is hierbij een belangrijke factor. Beide zaken zijn mogelijk bij Smart Mattress. Hierbij is het zo dat bij koop de terugverdienperiode zeer aantrekkelijk is. Door praktijkervaringen weten we dat de terugverdienperiode van een matras tussen de twee en drie jaar ligt terwijl de verwachte technische levensduur van het matras acht tot tien jaar bedraagt. Uiteraard wordt het matras zowel bij koop als bij huur geleverd inclusief een uitstekende 24/7 service en een onderhoudscontract.

Wij zijn in staat een service- of onderhoudsvraag op afstand in te lezen, waardoor wij adequaat kunnen reageren op deze vragen.

Wilt u meer weten over het Smart Mattress en wat het voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op.